ام اس پی سافت 6 ساله شد

ام اس پی سافت 6 ساله شد

6 سال گذشت ، شش سال با تمام سختی هایی که پیش رو داشتیم گذشت ، حال ام اس پی سافت شش ساله است از همین ابتدا میگویم ما بهترینیم چون بهترین ها مستعد ترین ها ، قوی ترین ها را داریم.امروز به رویایی که شش سال پیش به عنوان یک برنامه نویسس داشتم آن را همانند یک خانوده رشد داده ام و دوره هم جمع کرده ام. ما در ام اس پی سافت بازی میکنیم ولی تقلب نمیکنیم نکته است که همیشه به تیم میگویم. داشتن یک تیم در کنار یکدیگر که نسبت به کاری که انجام میدهند عشق

ادامه مطلب