چگونه میتوان مسائل را الویت بندی کرد؟

الویت بندی

همه ما در زندگی مان اهدافی داریم که باید آنها رو بشناسیم و الویت بندی کنیم؛این مسائل سخت تر از آن چیزی است که به نظر می رسد چرا که هر روز مسائل اضطراری و فعالیت‌های کم اهمیت به وجود می‌آیند که با هم ترکیب شده‌ و جلوی موفقیتمان را می‌گیرند. اگر نتوانیم آنها را به درستی اولویت بندی و مدیریت کنیم، پس از مدتی دچار یاس و نا امیدی خواهیم شد و به اهدافمان نیز نخواهیم رسید. رعایت اولویت بندی در شغل و زندگی می‌تواند مهارت مفیدی باشد و ما را در پروسه‌ی انجام کارهایمان یاری دهد. الویت بندی چیست؟

ادامه مطلب