انواع برنامه نویسی

برنامه نویسی

من در دوران برنامه نویسی و کد زنی خود با مشکلات و سختی های زیادی رو به رو شدم و حداقل 5 نوع مختلف کد را شناسایی کردم. همه ی آنها در مرکز نرم افزار قرار داشتند. بدون یک ترکیب سالم از این سبک های برنامه نویسی مختلف، به سختی و در مدت زمان طولانی تری پروژه خود را به پایان می رسانید که حتی پایدار و مناسب هم نمی شوند. انواع برنامه نویسی 1- برنامه نویس کمال گرا OCD می خواهی با کد من چه کار کنی ؟ این گروه پایه ی شرکت شما می باشد. هر وقت چیزی

ادامه مطلب