چه مواردی میتوانید تاثیر گذار بودن یک وب سایت را مشخص کند ؟

با توجه به گسترش فعالیت های وب سایت های بزرگ و همچنین کسب کار های آنلاین بازدید کننده نیز به سطحی از دانش رسیده است که کسر کوتاهی از زمان میتواند مفید بودن وب سایت شما را تشخیص دهد.که ایا میتواند در این وب سایت به هدف خود برسد یا خیر. خیلی ساده میتوان گفت یک وب سایت چگونه میتواند موثر واقع شود ؟