چگونه سرمایه‌گذارهای مناسب برای استارتاپ خود پیدا کنیم؟

سرمایه‌گذار

وقتی وارد یک کار نوپا می شویم احتیاج به سرمایه‌گذار داریم که این سرمایه را در اختیار ما قرار دهند.برای جذب سرمایه گذار نیاز به ترفند های خاصی داریم. سرمایه‌گذار اینکه کسی سرمایه‌گذاری را فقط برای ماجراجویی انجام دهد، ایده‌ی خوبی نیست. سرمایه‌گذاران خطرپذیر استاد سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های خطرپذیر و ریسکی هستند. آنها شغل‌ها را باتوجه به بررسی جزئیات و فاکتورهای کلیدی لازم برای تصمیم‌گیری‌های این‌چنینی توسعه می‌دهند. جف گرابو، رهبر سرمایه‌گذاری خطرپذیر ارنست‌ اند یانگ، اطلاعات خود را در پادکستی دراختیار پایگاه فوربس قرار داد و ما را از ماهیت واقعی سرمایه‌گذاری خطرپذیر و علت آن باخبر کرد. پول

ادامه مطلب