شکست ؛ راه کاری است برای بهبود موقعیت شغلی

شکست

    شکست پایان کار نیست.آیا باید با شکست کنار بیاییم یا از آن بترسیم؟ یا قبول کنیم که در مسیر کاری مان شکست هست و به شکست به دید پیشرفت نگاه کنیم؟ در این مقاله ؛ پنج راه کار را ارائه داده ایم.  شکست و راه کارهای آن شکست اگرچه سخت و طاقت‌فرسا است، اما آموزگار خوبی هم هست. باوجود احساس بدی که در از دست دادن هر چیزی وجود دارد، شکست؛ یکی از بهترین معلمان در پیشرفت شغلی و زندگی محسوب می‌شود.زمانی‌که بتوان درد ناشی از شکست را پشت سر گذاشت، می‌توان آن را به‌عنوان فرصتی برای رشد

ادامه مطلب