افراد پولدار و خود ساخته چگونه فکر می کنند؛ و باورهای مشترکشان در چیست؟

افراد پولدار و خود ساخته

فرق بین افراد پولدار و خود ساخته و معمولی؛ عوامل ذهنی آنهاست.افراد پولدار و خود ساخته، معمولا متفاوت از دیگران فکر می کنند.این باورهای افراد پولدار و خود ساخته به درد هر کسی نمی‌خورد، اما مثل هر باور دیگه‌ای، آزادیم که بپذیریم یا نه.میتوانیم مثل افراد پولدار و خود ساخته فکر کنیم؟ باورهای مشترک افراد پولدار و خود ساخته چیست؟ افراد پولدار و خود ساخته 1- پول میتونه خوشبختی بیاره. پولدارها می‌دونن که اگرچه داشتن پول تضمینی برای خوشبختی نیست، ولی به خوشبختی کمک می‌کنه. پول، بیشتر از هر چیزی، آزادی میاره؛ این آزادی که کاری که دلت می‌خواد رو