چه کارهایی میتوان انجام داد تا مدیران ارزش کارمان را بدانند؟

موقعیت های کاری

    در بعضی از موقعیت های کاری با همه ی سعی و تلاشی که انجام میدهیم، آنطور که باید کارمان دیده نمی شود؛ و ارزشی به کارمان داده نمی شود. موقعیت های کاری کار کردن در شغلی که هیچ‌کس متوجه تلاش‌های شما نمی‌شود، جالب نیست. وقتی به کار شما توجهی نمی‌شود، چطور می‌توانید تلاش‌های خود را برجسته کنید؟ با چه کسی باید این کمبود را در میان بگذارید؟ و اگر وضعیت تغییر نکند، چقدر باید در این کار باقی بمانید؟ آنی مک کی، نویسنده‌ی کتاب چگونه در محیط کار شاد باشیم؟ در این خصوص می‌گوید: هیچ چیز بدتر از این نیست