کار تیمی چه زمان هایی واقعا ضروریست؟؟

کار تیمی

  مدیران همیشه فکر میکنند که کار تیمی و تیم سازی و برنامه ریزی باعث پیشرفت و عملکرد بهتر میشود،ولی همیشه کار تیمی کارایی ندارد و این برخلاف تصور بیشتر مدیران است. کار تیمی بیشتر رهبران فکر می‌کنند باید کار تیمی را بین افرادی که مستقیم یا غیرمستقیم به آن‌ها گزارش می‌دهند، تقویت کنند. در حال حاضر تیم‌سازی به‌عنوان یک اصل «همیشه خوب» دیده می‌شود. اما مسئله این است که رهبران، گاهی اوقات نوع اشتباهی از همکاری را بین تیم‌های خاص رواج می‌دهند و نتیجه، چیزی به‌جز هدر رفتن زمان و سرخوردگی نیست. به این مثال توجه کنید: نیکلاس؛ معاون